Екологичен начин на живот, чрез пречистване на водите от бита

Често мечтаем за приказна къщичка някъде далеч от забързания и мръсен град, но за да си подсигурим такава и да прекарваме приятно миговете си в нея е добре да осигурим чиста питейна вода, както и още ред нужди от първа необходимост.

За целта, да имаме чиста вода винаги под ръка ще е нужна пречиствателна станция. Такива обаче се използват предимно от предприятия за промишлени производства, за да нормализират състоянието на отпадните води, преди те да постъпят в околната среда.

Такъв вид станции не се използват само в заводите и големите предприятия. Подобна станция може да има във всяка къща. Друг е момента една такава да се употребява от няколко къщи в близост, което ще намали разходите и ще е от полза за природосъобразността.

Водното пречистване се извършва на три етапа. Всичките имат обща цел да направят водата годна за пиене, без да предизвикат неприятен вкус, цвят и мирис.

Друга полза от пречиствателната станция е, че не се замърсява околната среда.

Първия етап се характеризира с преработка на водата. Докато трае този етап се унищожават всички микро-оганизми, благодарение на биохимични процеси.

Втория етап е свързан с преместване на водата в друг резервоар и чрез окисляване и сходни процеси, при които се премахват всички живи микроби и микро-организми.

За третия етап се използва силата на гравитацията. По време на този етап тинята и твърдите частици се утаяват на дъното.

Цялата технология по пречистването на водата е сложен технологичен процес, който дава голяма надеждност, както за по-добро качество на живот, така и за опазване на природата от битовите замърсявания.